Obuka za pilota drona - škola drona za pilota drona

<p class="ql-align-center"><p style"color: rgb(8, 8, 8);">Obuka za pilota drona – postanite licencirani pilot</p></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Kako se unapređuju životni uslovi u mnogim sferama, tako se javljaju i nova zanimanja, koja postaju sve traženija,&nbsp;popularnija&nbsp;i dobro plaćena&nbsp;. Jedno od njih je i&nbsp;<p style"color: rgb(8, 8, 8);"><u>operater bespilotnih vazduhoplova</u></p>.</p><p>Dobro poznato da bespilotne vazduhoplovne letelice nisu samo igračke za hobi, nego su veoma zastupljene u privredi , inspekcijskim nadzorima i foto/video produkciji.&nbsp;</p><p>Svakodnevno vidimo da upotreba bespilotnih vazduhoplova zauzima veoma značajnu ulogu u privredi i unapređenju poslovanja. Samim tim i zanimanje operatera bespilotnog vazduhoplova je veoma traženo i dobro plaćeno zanimanje.</p><p><br></p><p>Obukom za operatera bespilotnog vazduhoplova dobijate saznanje u nastanku i upotrebi bespilotnih vazduhoplova u vojne ili civilne svrhe .&nbsp;&nbsp;</p><p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saznanje o najvećim svetskim brendovima besilotnih vazduhoplova, karakteristikama proizvoda tih kompanija.&nbsp;</p><p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pored upoznavanja sa bespilotnim vazduhoplovima na osnovnoj obuci polaznici će biti upoznati sa Pravilnikom bespilotnih vazduhoplova u Republici Srbiji, sa Uredbom o klasama vazdušnog prostora i Uredbom o upravljanju vazdušnim prostorom Republike Srbije.</p><p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Veoma mnogo ćemo biti posvećeni pripremom za polaganje licence / certifikata , dozvole za korištenje bespilotnog vazduhoplova. Svakog polaznika osnovne obuke za operatera bespilotnog vazduhoplova ćemo obučiti da položi ne tako lak test prilikom polaganja za&nbsp;<p style"background-color: white; color: black;"><u>licencu&nbsp;</u></p><u style"background-color: white; color: black;">koja je validna u</u><p style"background-color: white; color: black;"><u>&nbsp;EU</u></p></p><p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Praktični deo ( vožnja drona ) koji se izvodi na simulatoru i na bespilotnim vazduhoplovima marke DJI; Mini , Mavic, Fantom, Inspire i Matric je uz sve stepene bezbednosti prilagođen svakom polazniku.</p><p><br></p><p class="ql-align-right">&nbsp;<p>Lomingo dron</p></p><p class="ql-align-right">Tel: 063/8280270</p><p>www .lomingointernational.com</p>

30000

pre 173 dana

Beograd

Nedostaje kategorija?
Politika privatnosti