STATISTIKA - SEMINARSKI - SPSS - EXCEL!

<p><br></p><p>SPSS - EXCEL - STATISTIKA!&nbsp;</p><p>STATISTIKA SREĆKO Kontakt telefon: +381 65 2084601</p><p>Statistička analiza, izrada tabela i grafika, rešavanje zadataka, testiranje hipoteza, i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske, master radove i doktorske disertacije iz oblasti: medicina (bio), menađzment, psihologija, pedagogija, poslovna statistika, geodezija, privreda (poljoprivreda), ekonomija i sve druge oblasti sa bazom podataka ili anketom.&nbsp;</p><p>Tačnost i visok kvalitet.&nbsp;</p><p>sretenstoja@gmail.com</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

Nedostaje kategorija?